กระบวนการทางเคมีที่ชัดเจนมากขึ้น

กระบวนการทางเคมีที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามีความสำคัญต่อชีววิทยา การค้นพบนี้มีนัยสำคัญต่อความเข้าใจของเราต่อโรคของมนุษย์และการออกแบบยา ดูเหมือนว่าจะเป็นเส้นทางพื้นฐานที่เราไม่เคยรู้มาก่อนทุกครั้งที่เกิดขึ้นถือเป็นคำสัญญาที่จะเปิดทิศทางการวิจัยและการสอบถามใหม่อย่างสมบูรณ์ร่างกายมนุษย์เป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อนที่สุดที่มีอยู่

ทุกครั้งที่คุณเกาจมูกคุณกำลังใช้งานวิศวกรรมที่ซับซ้อนกว่าเรือจรวดหรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เคยออกแบบมา เราใช้เวลาหลายศตวรรษในการแยกแยะวิธีการทำงานและทุกครั้งที่มีคนค้นพบกลไกใหม่ความลึกลับเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์ทำให้เข้าใจได้บทบาทสำคัญในการแสดงออกของยีนภาพที่เราหลายคนจำได้คือการเรียนรู้ที่โรงเรียนเป็นความก้าวหน้าอย่างเป็นระเบียบ DNA ถูกถ่ายลงใน RNA ซึ่งทำให้โปรตีนที่ทำหน้าที่ตามจริงของเซลล์มีชีวิต แต่ปรากฎว่ามีริ้วรอยมากมาย