กลุ่มต้านโลกร้อนอังกฤษจะบินโดรนของเล่นใกล้สนามบินฮีทโธรว์กดดันรัฐบาล

กลุ่มรณรงค์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอังกฤษจะเริ่มบินโดรนของเล่นใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์ในกรุงลอนดอนตั้งแต่วันที่ 13 กันยายนนี้ เพื่อกดดันให้รัฐบาลดำเนินมาตรการจริงจังในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “หยุดพักฮีทโธรว์” เผยว่า จะบินโดรนของเล่นภายในเขตควบคุมแต่อยู่นอกเส้นทางบินของท่าอากาศยาน ซึ่งจะบีบให้ท่าอากาศยานต้องจอดเครื่องบินทั้งหมด เป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ที่อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายและการเสียสละของผู้เข้าร่วมเพื่อเรียกร้องให้คนสนใจวิกฤตร้ายแรงและเร่งด่วนที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยประสบมา การที่รัฐบาลอังกฤษนิ่งเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ และการขยายท่าอากาศที่กำลังจะสร้างหายนะในเร็ว ๆ นี้ ทำให้ทางกลุ่มไม่มีทางเลือกนอกจากต้องใช้วิธีนี้ อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มจะบินโดรนของเล่นไม่ให้สูงเกินระดับศีรษะและแจ้งให้ท่าอากาศยานทราบล่วงหน้า 1 ชั่วโมง

ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์มีผู้โดยสารนานาชาติใช้บริการมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ และมากเป็นอันดับหนึ่งของยุโรป แต่หากรวมผู้โดยสารทั้งหมดจะเป็นอันดับเจ็ดของโลก ปีที่แล้วมีผู้โดยสารใช้บริการทั้งหมด 80.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากปี 2560