การตรวจจับที่ละเอียดอ่อนมากในโมเลกุล

การตรวจจับการบิดเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเช่นเภสัชภัณฑ์น้ำหอมวัตถุเจือปนอาหารและยาฆ่าแมลงวัสดุนาโนระดับใหม่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยแยกแยะความแตกต่างของโมเลกุล สิ่งที่เรียกว่าวัสดุนาโนเหล่านี้มักจะประกอบด้วยลวดโลหะบิดเกลียวเล็ก ๆ มันเป็นเรื่องยากมากที่จะแยกแยะความแตกต่างของวัสดุนาโนจากการบิดของโมเลกุล

ที่พวกเขาควรจะศึกษาวัสดุนาโนนี้มีจำนวนของการบิดตรงกันข้ามที่เท่ากันนั่นหมายถึงพวกมันตัดกันซึ่งกันและกัน โดยปกติเมื่อสัมผัสกับแสงวัสดุดังกล่าวจะปรากฏโดยไม่มีการบิด มันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการโต้ตอบกับโมเลกุลได้อย่างไร ด้วยการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของคุณสมบัติสมมาตรของวัสดุทีมค้นพบกรณีพิเศษไม่กี่กรณีซึ่งสามารถนำการบิดที่ซ่อนอยู่มาสู่แสงและให้การตรวจจับที่ละเอียดอ่อนมากในโมเลกุล งานนี้เป็นการลบสิ่งกีดขวางบนถนนที่สำคัญสำหรับสาขาการวิจัยทั้งหมดและปูทางไปสู่การตรวจจับ chirality ที่ละเอียดอ่อนในโมเลกุลโดยใช้วัสดุนาโน