การเปลี่ยนแปลงระดับของโปรตีนเฉพาะ

ตรวจสอบพฤติกรรมของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดฝอยและอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อการขยายตัวของเนื้อเยื่อไขมัน การศึกษาพบว่าการลดระดับ FoxO1 ช่วยให้เกิดการสร้างหลอดเลือดและก่อให้เกิดเนื้อเยื่อไขมันที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาหารที่มีไขมันสูง ระดับที่ต่ำกว่าของเซลล์เยื่อบุช่องท้อง ยังนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการใช้กลูโคส

และการเพิ่มน้ำหนักน้อยลงแม้ว่าจะกินอาหารที่มีไขมันสูง ในขณะที่เราคาดว่าการสร้าง angiogenesis ในเนื้อเยื่อไขมันจะทำให้ไขมันมีสุขภาพดีเรารู้สึกประหลาดใจที่การเปลี่ยนแปลงระดับของโปรตีนเฉพาะอย่าง FoxO ในเซลล์เยื่อบุผนังทวารหนักมีอิทธิพลอย่างมากต่อระดับกลูโคสในร่างกายและการเพิ่มน้ำหนักตัว เราจะเสนอแนวคิดใหม่ว่ากิจกรรมของเซลล์เยื่อบุผนังเซลล์สามารถเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานในร่างกายได้