ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

บรูไนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยเฉพาะเนื่องจาก70% ของสุลต่านถูกปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นอย่างน้อย 55% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศที่ได้รับการประกาศการคุ้มครองตามที่กรมป่าไม้ เราทำได้เพียงติดตามการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในบรูไนเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะมีการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมันจะทำลายสถานที่แห่งนี้

โชคดีที่รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วยพวกเขาต้องการที่จะมีคนไม่มากนัก แต่นักเดินทางที่มีคุณภาพซึ่งชื่นชอบธรรมชาติและวัฒนธรรมมีรีสอร์ทเพียงไม่กี่แห่งที่ให้บริการแก่นักเดินทางที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมแล้วในพื้นที่ Ulu Ulu Resortตั้งอยู่ภายในเขตป่าฝนอุทยานแห่งชาติ Ulu Temburong อุทยานแห่งชาติขนาด 17 ห้องซึ่งดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลเปิดให้บริการในปี 2551 เน้นการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นการทำปุ๋ยการรีไซเคิลการดูแลสวนเกษตรอินทรีย์และสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดพลาสติก