ญี่ปุ่นทุบสถิติ! ขาดแคลนประชากร เหตุคนแต่งงานน้อย-เสียชีวิตเพิ่ม

ญี่ปุ่นประสบปัญหาประชากรลดต่ำทุบสถิติอีกครั้ง กระทบภาคแรงงานรุนแรง อานิสงส์ส่งแรงงานไทยเข้าทำงานญี่ปุ่นมากขึ้น

ใกล้สิ้นปีทางประเทศญี่ปุ่นได้มีการรวบรวมสถิติน่าใจหาย เพราะจำนวนประชากรของญี่ปุ่นลดลงทุกปี และปีนี้ทุบสถิติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ ประชากรลดต่ำลง อัตราการเกิดของญี่ปุ่นลดน้อยลงกว่าทุกปี เพราะคนแต่งงานน้อย จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนญี่ปุ่นลดลงอย่างฮวบฮาบ เด็กเกิดใหม่ลดลงถึง 25,000 คนเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะๆ มากเลย โดยอัตราเด็กเกิดใหม่ปีนี้มีเพียง 90,000 กว่าคน ถือว่าเป็นครั้งที่ 3 ที่มีเด็กเกิดใหม่ไม่ถึงล้านคน 3 ปีติดต่อกัน ถือเป็นภาวะที่วิกฤติมากๆ ผลกระทบที่จะตามมาคือ ญี่ปุ่นจะขาดแคลนแรงงาน

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐและจีน วันนี้เศรษฐกิจเบอร์ 3 ของโลกกำลังประสบปัญหาขาดแรงงานอย่างหนัก ถือว่าเป็นตัวเลขน้อยที่สุดที่เคยเก็บสถิติมาเลย ส่วนอัตราการเสียชีวิตในปีนี้ คือ 1.3 ล้านคน ถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 .