ต้อนรับอย่างอบอุ่นสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดหนุ่ม

ผู้คนจำนวนมากในจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นสตรีจำนวนมากในเช้าวันนี้ (1 ต.ค. 2561) ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ของพวกเขาด้วยความเอิกเกียงและขบวนแห่กันมา

ที่ 44 นายสมคิดสิริมงคลเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำแหน่งเดิมคือผู้ตรวจราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการติดกับกรุงเทพฯ

ขณะที่เขาเดินเข้าไปในสนามบินวงดนตรีท้องถิ่นก็ร้องเพลงต้อนรับและฝูงชนหญิงจำนวนมากก็อาบน้ำเขาด้วยช่อดอกไม้

ผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่คนเดียว