บทบาทสำคัญในโรคอัลไซเมอร์เป็นอันตราย

บทบาทสำคัญในโรคอัลไซเมอร์เป็นอันตรายหรือป้องกันได้การที่ไหวจากสถานะที่เป็นอันตรายต่อการป้องกันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาโรคโปรตีนเป็นปัจจัยที่อาจลดความน่าจะเป็นในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ทำให้พวกเขามีโอกาสน้อยที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์เซลล์ภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันสมองจากโรคอัลไซเมอร์

ภายใต้สถานการณ์ที่ถูกต้องโปรตีนที่พบมากที่สุดมีบทบาทสำคัญในการปรับการทำงาน การค้นพบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทดสอบในอนาคตเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง CD33 และโรคอัลไซเมอร์รวมถึงการทดสอบกลยุทธ์การรักษาโรคที่จะส่งผลให้เกิด microglia จากอันตรายเพื่อป้องกันโรค – โดยกำหนดเป้าหมายมีศักยภาพที่จะทำความสะอาดเนื้อเยื่อระบบประสาทผ่านกระบวนการดังนั้นการบำบัดเพื่อควบคุมความสามารถนี้ในการชะลอหรือยับยั้งโรคอัลไซเมอร์สามารถมองเห็นได้