บริการจัดการอาคาร ดูแลบ้านและอาคาร

บริการจัดการอาคาร ดูแลบ้านและอาคาร อาคารทุกอาคารไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เมื่อมีการเข้าไปอาศัยอยู่แล้ว เราต้องบำรุงรักษาตลอดเวลาเหมือนกับวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป เช่น ประตูหน้าต่างที่เปิดปิด มีการเช็ดทำความสะอาดเป็นประจำจะพบว่า คงทนถาวรใช้งานได้ดีกว่าประตูหน้าต่างที่ปิดตาย ไม่เคยเปิดเลย

เรียกว่าประตู – หน้าต่างไม่ได้ออกกำลังจึงอ่อนแอขาดการดูแลเอาใจใส่จึงอ่อนแอลงไปทุกวันประตูหน้า
ต่างมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบคือ บานพับบ ลูกบิด ส่วนต่างๆ เหล่านี้ต้องดูแลบำลุงรักษาหยอดน้ำมันให้คล่องตัวอยู่เสมอดูแล ทุกวัน เช็คทุกวัน พอชำรุดบกพร่อง เวลาเปิด-ปิด เริ่มมีเสียงดัง…ก็พอจะเดาได้ว่าผิดปกติ

ต้องดูแล ดู กับ แล สำคัญสุด แล้วตามด้วยการบำรุงรักษาอย่างเช่น การหยอดน้ำมันจักรที่บานพับ บานพับจะได้ทำงานได้ดีไม่มีเสียงดัง มีอายุการใช้งานทนทานยาวนานไปอีกหลายปี หรือเราใช่ฝักบัวอยู่ทุกวัน พอรู้ว่าน้ำไหลอ่อน หรือไหลแรง หรือรั่วตรงไหนก็พอจะดูแลบำรุงรักษาเองได้

วิธีการนี้เป็นการดูแลบำรุงรักษาตามสภาพกิจวัตรประจำวันที่พบที่เห็น หรือเมื่อพบอุโมงค์ดินเป็นทางเดินของปลวก แสดงว่าบริเวณนั้นๆ ต้องมีปลวกอาศัยอยู่แน่ ก็ต้องหาทางกำจัด และป้องกันหรือพบว่าน้ำรั่วที่ระเบียงเป็นหยดลงมาจากฝ้าเพดาน ก็ต้องดำเนินการทันทีบาง อย่างทำเองได้ วินิจฉัยเองได้ก็ต้องทำ หน้าที่ดูแลบำรุงรักษาอาคารต้องมาจากเจ้าของผู้ใช้อาคารแห่งนั้น

คนอื่นจะไม่มีส่วนมาเกี่ยวข้อง ช่างดูแลอาคารมีหน้าที่รับแจ้งซ่อม และซ่อมแต่ข้อมูลนั้นจะต้องมาจากผู้ใช้อาคารที่พบว่าอาคารบริเวณที่ตนเองผิดปกติ บันไดมีร้อยร้าว ทั้งๆ ที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่มีรอยร้าวใดๆ อย่างนี้ต้องเฝ้าระวัง

การช่วยการระแวดระวังดูแลอาคารจะทำให้การบำรุงรักษาอาคารง่าย ใช้เงิน ,บุคลากร และเวลาไม่มาก บางอย่างทำเองได้ก็ทำ ทำเองไม่ได้ก็ว่าจ้างช่างมืออาชีพทำ การดูแลบำรุงรักษาจึงต้องดูทุกจุดที่ผ่านที่พบที่ผิดปกติไปจากเดิม

พนักงานคอมพิวเตอร์นั่งทำงานอยู่ทุกวันวันดีคืนร้ายมีน้ำรั่วลงมาก็แสดงว่ามีความผิดปกติแน่ๆ อย่างนี้ต้องซ่อม และซ่อมด่วน…อะไรก็ตามที่ผู้ใช้อาคารเห็นสมควรว่าต้องซ่อมสิ่งนั้นจุดนั้น คือ

1. ต้องเสียเงิน

2. ต้องเสียเวลาแน่ๆ

จึงทำให้อาคารต่างๆ กำหนดงบประมาณในการบำรุงรักษาได้ในแต่ละปี

ต่อไปนี้อาคาร และบ้านของเรา มิใช่สร้างแล้วสร้างเลย อย่างเมื่อก่อนอีกต่อไป ต้องสร้างเสร็จแล้วดูแลบำรุงรักษาไปจนกว่าจะเลิกใช้อาคารนั้นๆ จึงเป็นประโยขน์มากที่จะต้องมีการดูแลบำรุงรักษาอาคาร

การบำรุงรักษาอาคารมิใช่เรื่องง่าย แต่ไม่ยากจนเกินไปนัก แต่ต้องมีกลเม็ด เกร็ดบำรุงรักษาอาคาร เรียกว่าใส่หลักการหลักวิชาไปนิดหน่อย การดูแลรักาอาคารจะเป็นเรื่องของคนทุกคนเอง

อาคาร 1 หลัง ภาระการดูแลนั้นมิใช่อยู่ที่แม่บ้านประจำอาคาร แต่อยู่ที่ส่วนร่วมของทุกคนในอาคารนั้นๆ