บริการลดโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การคุ้มครองการค้าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับความคาดหวังของเรา ถึงแม้ผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยจากการค้าขายจะมีน้อย แต่ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อมุมมองทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อความต้องการทั้งการส่งออกสินค้าและบริการลดโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ เรายังคงระมัดระวังเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองเนื่องจากยังคงมีความไม่แน่นอนอย่างมาก

หนึ่งคือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเลือกตั้งล่าช้าซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นอีกครั้ง อีกประเด็นหนึ่งคือแม้จะมีการเลือกตั้งตามกำหนดเวลา แต่ก็มีศักยภาพสำหรับระบบการเลือกตั้งใหม่ในการผลิตรัฐบาลผสมผสานที่อ่อนแอ