บ้าน บางกอกบูเลอวาร์ด : วิธีเลี่ยงรับโอนบ้านที่ชำรุด

บ้าน บางกอกบูเลอวาร์ด : วิธีเลี่ยงรับโอนบ้านที่ชำรุด อย่างที่รู้กันดีว่าถ้าบ้านไม่เสร็จเรียบร้อย หรือมีปัญหา เราไม่ควรรับโอนบ้านเด็ดขาด เเต่ถ้าผู้ซื้อไม่ไปรับโอนบ้านตามที่ผู้ขายนัดไว้ เพราะเหตุผลเรื่องบ้านไม่เรียบร้อย ทั้งที่หนังสือระบุไว้ว่า “ถ้าไม่ไปพบตามวันเวลาที่นัดตามหนังสือระบุไว้ ให้ถือว่าผู้จะซื้อเป็นฝ่ายผิดสัญญาและให้รับเงินที่ผู้จะซื้อได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด” เจอแบบนี้ถ้าไม่ไปเราก็กลายเป็นฝ่ายผิดสัญญาซะเองสิ บ้านก็ไม่อยากรับโอน เเต่จะไม่ไปก็ผิดสัญญา เเล้วแบบนี้ต้องทำไง??

เรื่องนี้มีวิธีเเก้ไขเเน่นอน เเต่เราต้องทำเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจาก…

1.เริ่มตั้งเเต่ตรวจรับบ้าน
ก่อนจะรับโอน เราต้องตรวจรับบ้านก่อน เเน่นอนว่าต้องเช็กให้ละเอียดเลย เเละเมื่อพบจุดที่ชำรุด ก็ให้บันทึกส่วนที่ชำรุด สร้างเสร็จไม่เรียบร้อยเเละถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นก็ให้ผู้ขายหรือตัวเเทนผู้รับมอบอำนาจจากผู้ขายลงลายมือไว้ในบันทึกด้วย จะได้รับทราบทั่วกัน

2.กำหนดระยะเวลาไว้ด้วยนะ
ในบันทึกที่เราจดไว้ อย่าลืมเขียนกำหนดเวลาแก้ไขความชำรุด ความไม่เรียบร้อยต่างๆ ด้วย ควรกำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมด้วย

3.เมื่อวันรับโอนมาถึง!
เมื่อถึงวันรับโอน ก็ไม่ต้องหนีไปไหนนะ ไปที่สำนักงานที่ดินตามปกติเลย เเต่อย่าลืมเอาสมุดบันทึกและภาพถ่ายที่เราทำไว้ไปเเสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เพื่อให้ทราบว่ายังไม่รับโอนเพราะบ้านยังไม่เรียบร้อย
โดยให้ยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจดบันทึกเรื่องนี้ไว้เป็นหลักฐานว่า…ผู้ซื้อได้มาตามวันเวลานัดที่ผู้จะขายนัดแล้ว แต่มีข้อโต้แย้งทำให้ไม่อาจรับจดทะเบียนนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านที่ซื้อไว้ได้ เนื่องจากบ้านที่ซื้อขายยังมีความชำรุดเสียหาย และยังไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้จะขาย จึงขอให้ผู้จะขายจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในเวลาพอสมควร

4.ถ้าครบกำหนดเเล้วทำไงต่อ?
หลังจากครบกำหนดเวลาเเล้ว เเต่ยังพบว่าบ้านไม่ได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อย ที่นี่เราสามารถบอกเลิกสัญญากับผู้ขายได้โดยตรง เพราะถือว่าผู้ขายผิดสัญญาเเล้ว!!

5.เลิกแล้ว..เเต่ยังไม่จบ
หลังจากบอกเลิกสัญญาเรียบร้อย เเต่ยังไม่จบนะ เพราะเราต้องทวงเงินคืนกลับมาด้วย ให้เรียกร้องเงินที่ชำระไปแล้วทั้งหมดคืนจากผู้ขาย รวมถึงดอกเบี้ยตามกฎหมายด้วย

6.เเล้วถ้าเกิดผู้ชายไม่ยอม!!
ถ้าผู้ขายเกิดไม่ยอม ต่อสู้ว่าไม่ได้ผิดสัญญา งานนี้เเนะนำว่าต้องไปศาล เเต่เราต้องฟ้องผู้จะขายให้รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องต่อศาลภายใน 1 ปี นับตั้งแต่เวลาที่ผู้จะซื้อได้พบเห็นความชำรุดบกพร่องนั้น
****(ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 474 บัญญัติว่า “ในข้อรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องนั้น “ในข้อรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่งนับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่อง”)