ประเทศไทยตอบสนองต่อแนวโน้มทางการเงินทั่วโลก

กระทรวงคมนาคมวางแผนที่จะลงทุน 200,000 ล้านบาทในโครงการโครงสร้างพื้นฐานในปีนี้มานะกล่าว อย่างไรก็ตามการประเมินของโครงการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะต่างๆทั่วประเทศคาดว่าจะมีการลงทุนจริงในปีนี้เพียง 77 พันล้านบาทเท่านั้น จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในปีนี้มูลค่า 77 พันล้านบาทนั้นจะใช้เงินไป 50,000 ล้านบาทในโครงการต่างๆทั่วภาคกลาง

ซึ่งหมายความว่าผลกระทบของการลงทุนภาครัฐในโครงการเหล่านี้จะไม่เกิดความเท่าเทียมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้มูลค่า 77 พันล้านบาทนั้นคิดเป็นเพียง 0.1 ของจีดีพีของประเทศในขณะที่การส่งออกซึ่งลดลงตั้งแต่ต้นปีคิดเป็น 75% ดังนั้นการประเมินของเราชี้ให้เห็นว่าการลงทุนภาครัฐจะไม่เพียงพอที่จะชดเชยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีหลัง มานะสรุป ในทางกลับกันตลาดการเงินของประเทศไทยตอบสนองต่อแนวโน้มทางการเงินทั่วโลกได้เป็นอย่างดี