พาณิชย์หนุนแบรนด์ไทยบุกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการ ผลักดันแบรนด์ไทยให้เติบโต สู่การแข่งขันตลาดโลก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษในงาน “Marketteer No.1 Brand Thailand 2017-2018” ภายใต้หัวข้อ “การสร้างแบรนด์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ว่า กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายสนับสนุนสินค้าที่มีการพัฒนาแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพไปในประเทศกลุ่มอาเซียนอย่างเต็มที่ แต่ในอนาคตต้องการเห็นแบรนด์สินค้าไทยทั้งรายใหญ่และเอสเอ็มอี ร่วมมือกับแบรนด์ต่างชาติ เพื่อผลักดันแบรนด์ไทยให้เติบโตมากขึ้นในตลาดโลก เพราะปัจจุบันตลาดไทยถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับตลาดโลก ดังนั้น จึงต้องการให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะเอสเอ็มอีมีความสามารถในการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งมากขี้น ด้วยการให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ช่วยสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้เอสเอ็มอีเติบโตในอาเซียนได้มากขึ้น

พร้อมกันนี้ยังต้องการให้สินค้าเกษตรกรของไทยมีการพัฒนาแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดนานาชาติมากขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์จะสนับสนุนด้านการตลาดให้กับเกษตรกร เพื่อขายสินค้าผ่านระบบอี-คอมเมิร์ซมากขึ้น ขณะเดียวกันยังจะส่งเสริมเกษตรกรให้ความสำคัญกับการจดเครื่องหมายการค้า เพราะจะทำให้สินค้าเกษตรของไทยมีมาตรฐานเป็นที่น่าเชือถือมากขึ้นในสายตานานาชาติ และทำให้สามารถกระจายสินค้าเกษตรไปยังตลาดอื่นได้มากขึ้น

สำหรับงาน “Marketeer No.1 Brand Thailand 2017-2018” เป็นการมอบรางวัลแบรนด์อันดับ 1 ของไทยที่รักษาคุณภาพที่ดีที่สุดในสายตาของผู้บริโภค เป็นปีที่ 8 จากการสำรวจของ Marketeer Research ถึงความนิยมสินค้าและบริการ ซึ่งปีนี้มีบริษัทต่าง ๆ ได้รับรางวัลทั้งหมด 39 แบรนด์ 46 ประเภทรางวัล อาทิ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตได้รับรางวัลประเภทประกันชีวิต บริษัทบริสโตน ได้รับรางวัลประเภทยางรถยนต์ และเคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส ประเภทขนส่ง. – สำนักข่าวไทย