รุมอัดก.แรงงานไม่เห็นหัวขบวนการแรงงาน

“จวก ก.แรงงาน ไม่จริงใจ ริดรอนเสรีภาพ ไม่หนุนจัดตั้งองค์กรดูแลสิทธิแรงงาน ชี้ยกเลิกรับรองอนุสัญญาแรงงานสากล ด้าน คณบดีเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต ห่วงแรงงานไทย อนาคตอ่อนแอ เตรียมรับมือภาวะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจแบบพลิกขั้ว ไปสู่ยุคดิจิตัล -หุ่นยนต์ มาแทนที่ ” เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มูลนิธินิคม จันทรวิทูร จัดสัมมนา

เรื่อง”30ปี รำลึกมรณภาพของไพศาล ธวัชชัยนันท์ การสร้างสรรค์ขบวนการแรงงานและสังคมประชาธิปไตยไทย” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พ.ค.ของทุกปี โดยนายโกวิทย์ บูรพธานินทร์ กรรมการมูลนิธินิคม จันทรวิทูร กล่าวว่าไม่ทราบว่ารัฐบาลทุกสมัยกลัวอะไร กับการที่แรงงานนัดหยุดงาน และเรื่องเสรีภาพในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรดูแลสิทธิของแรงงาน ซี่งรัฐควรมีกลไกมาชดเชยบางกลุ่มที่สูญเสียสิทธิดังกล่าวมาหลายสิบปี ทำให้ขัดต่อสิทธิแรงงานสากลทั่วโลก ดังนั้นรัฐบาลไม่ควรรับรองอนุสัญญาแรงงานสากล 2 ฉบับ ให้ดูตัวอย่าง ประเทศออสเตรเลีย ประสบความสำเร็จเรื่องแรงงานอย่างมาก เพราะกำหนดระบบเองในการไกล่เกี่ยข้อพิพาทจนได้ข้อตกลงร่วมกัน ทำให้เหตุการณ์นัดหยุดงานลืมไปแล้วสำหรับประเทศนี้ รวมทั้งประเทศสิงค์โปร์ ได้ก้าวหน้าไปถึงระบบการจัดสรรปันส่วนแบ่งกำไรระหว่างนายจ้างและแรงงาน อย่างเป็นธรรมแต่ประเทศไทย กระทรวงแรงงานได้แก้กฎหมายโดยดึงขั้นตอนข้อพิพาทไปสู่เพียงคณะบุคคลไม่กี่คนให้ชี้ขาด ทำให้เห็นว่ากระทรวงแรงงาน ไม่จริงใจกับขบวนการแรงงานไทย

ด้านนายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพกองทุน ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเสนอให้คุ้มครองแรงงานที่ไม่เข้าข่ายกฎหมาย เช่น แรงงานอิสระ เกษตรกร กลุ่มแรงงานอื่นที่ได้รับการยกเว้นโดยกฎหมาย และยกระดับเป็นกรม ดึงทุกภาคส่วน มาส่งเสริมป้องกัน ปัจจัยที่เกิดอันตรายผู้ใช้แรงงาน องค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง เข้ามาร่วมกำหนดมาตราความปลอดภัยในการทำงาน ต้องเก็บเงินสมทบสูงกว่าต้นทุนป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาลงทุนในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานลดลง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews