ลูกจ้างบริษัทเครื่องประดับดัง ร้องถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ลูกจ้างบริษัทผลิตเครื่องประดับดัง ร้องกระทรวงแรงงาน หลังถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(15ก.พ.)ลูกจ้างของบริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทประกอบกิจการผลิตเครื่องประดับจากอัญมณีและโลหะมีค่า จำนวน17คนเข้าร้องเรียนต่อพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน หลังถูกนายจ้างเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมแต่ติดภารกิจ มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับเรื่องแทน

นายสมบูรณ์ กล่าวหลังรับข้อร้องเรียนจากลูกจ้างว่า จากการพูดคุยพบว่าบริษัทดังกล่าว ลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 9,396 คน ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ.62 ผ่านมา มีโครงการให้ลูกจ้างสมัครใจลาออก โดยให้เหตุผลว่าปรับโครงสร้างองค์กรและประสบปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการนี้ตั้งเป้าจำนวน 500 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการสมัครใจปรากฏว่ามีลูกจ้างแจ้งความประสงค์ประมาณ 1,000 คน และเมื่อวันที่ 11 ก.พ.62 บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างที่เข้าข่ายเพื่อเลิกจ้าง 480 คน

ต่อมาวันที่ 14 ก.พ.62 บริษัทได้แจ้งเลิกจ้างอีก 20 คน โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกจากผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งจากกรณีการเลิกจ้างดังกล่าว เป็นการลาออกโดยสมัครใจ บริษัทได้จ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 2 เดือน และสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังจ่ายค่าเงินชดเชยพิเศษให้กับลูกจ้างที่ที่มีอายุครบ40 ปีขึ้นไปด้วย

สำหรับลูกจ้างที่มาร้องเรียนในวันนี้ เพราะไม่ทราบเหตุผลการเลิกจ้างและไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออก แต่บริษัทได้เรียกลูกจ้างไปพบและยื่นหนังสือเลิกจ้าง ซึ่งตามกฎหมายไม่ได้ห้ามนายจ้างเลิกจ้าง แต่หากจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไปแล้วถือว่าสิ้นสุดการจ้าง

ขณะเดียวกันลูกจ้างทั้ง 17 คนที่มาเรียกร้องได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของบริษัท และมี 1 คนเป็นกรรมการสหภาพฯ ซึ่งลูกจ้างทั้ง 17 คน มีสิทธิเรียกร้อง 2 กรณี ได้แก่ การกระทำโดยไม่เป็นธรรม และการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งการกระทำโดยไม่เป็นธรรมจะยื่นหนังสือเรียกร้องกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ส่วนกรณีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จะยื่นหนังสือเรียกร้องต่อศาลแรงงาน ซึ่งลูกจ้างทั้ง 17 คนดังกล่าวประสงค์จะเรียกร้องต่อศาลแรงงาน

อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างมีสิทธิเรียกร้องได้ทั้ง 2 กรณีข้างต้น ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมอำนวยความสะดวกดูแลคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างที่มาร้องเรียนอย่างเต็มที่