“วิทวัส” ยัน กก.สรรหาส่ง 14 ชื่อกสทช.ถือว่าดีที่สุด

“วิทวัส” ยันกรรมการสรรหาส่ง 14 รายชื่อว่าที่ กสทช.ถือว่าดีที่สุดใน 86 แล้ว ไม่เชื่อมีคำสั่งล้มกระดานตามคลิปเสียง แต่ สนช.ไม่เลือก เหตุได้ข้อมูลคุณสมบัติมากกว่า

วันนี้ ( 20 เม.ย.) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ รักษาการประธานรักษาการผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะกรรมการสรรหาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. กล่าวถึงมติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ไม่รับรอง 14 รายชื่อผู้เหมาะสมเป็นกสทช. ที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอไปว่า ส่วนตัวเคารพมติของสนช. แต่ยืนยันว่า 14 รายชื่อที่เสนอไป คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าดีที่สุดใน 86 คนของผู้ที่ยื่นสมัคร โดยมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกฎหมายก็ไม่ได้เปิดช่องให้คณะกรรมการสรรหาไม่เสนอชื่อหากเห็นว่าไม่มีผู้เหมาะสม

เมื่อถามว่า สนช.ไม่สามารถเลือกได้ เพราะคณะกรรมการสรรหาส่งผู้ที่ขาดคุณสมบัติมาให้พิจารณา พล.อ.วิทวัส กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 2560 ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามตัวหนังสือ คือตามเอกสารประวัติ คุณสมบัติที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตัวเองเท่านั้น โดยมีเวลาจำกัด ไม่สามารถที่จะไปเปิดตู้ ปณ.เพื่อรับข้อมูลเชิงลึก และมีเวลาดำเนินการตรวจสอบมากถึง 30 วัน เหมือนคณะกรรมมาธิการตรวจสอบประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการกสทช. ของสนช. ดังนั้นข้อมูลที่นำไปสู่ การมีมติที่ประชุมสนช.ไม่รับทั้ง 14 รายชื่อ จึงน่าจะมาจากข้อมูลเชิงลึกที่คณะกรรมมาธิการตรวจสอบประวัติดำเนินการหามาได้ อีกทั้งตนไม่ได้สนใจว่าการล้มกระดานมาจากเรื่องที่นายกฯ ไม่พอใจผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 14 คน ตามที่มีคลิปเสียงเผยแพร่ออกมา แต่มองว่า อีกเหตุผลหนึ่งน่าจะมาจากที่นายสมชาย แสวงการ สนช. อภิปรายก่อนการประชุมลับว่ากรณีที่มาตรา 17 ของพ.ร.บ.คลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2560 กำหนดเรื่องจำนวนเสียงในการลงมติคัดเลือกผู้เป็นกรรมการกสทช.ของสนช. ว่าถ้าใครได้คะแนนสูงสุดคนนั้นก็ได้เป็นกสทช. ก็เป็นอีกจุดอ่อนหนึ่งที่ทำให้เกิดการล้มการสรรหา เพราะคนที่ได้รับเลือกบางคนอาจจะได้คะแนนเพียงหลักสิบคะแนนแต่มีผู้งดออกเสียงเป็นหลักร้อย ซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องความไว้วางใจเมื่อไปปฏิบัติหน้าที่ว่ามีบารมีเพียงพอหรือเปล่าที่จะไปทำงานสำคัญหรือทำงานยากๆ ซึ่งถ้าประเด็นนี้ยังไม่มีการแก้ไขก็ไม่มั่นใจว่า เมื่อคณะกรรมการสรรหามีการสรรหาเข้าไปใหม่ จะเกิดปัญหาอีกหรือไม่

“14 คนที่คณะกรรมการสรรหาส่งไปถือว่าดีที่สุด เท่าที่มีอยู่ให้เราเลือก แต่ถามว่าจะเหมาะไปทำงานใหญ่ในกสทช.หรือไม่ ส่วนตัวผมก็มองว่าในบางด้านเป็นความลำบากใจเหมือนกันที่จะไว้วางใจที่สนช.บอกว่าจะไม่รับดำเนินการเลือกต่อก็โอเคผมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร”

เมื่อถามอีกว่า คณะกรรมการสรรหาต้องแสดงความรับผิดชอบหรือไม่ เพราะสนช.ระบุว่าเราสรรหามาไม่ดี พล.อ.วิทวัส กล่าวว่า ไม่ใช่ เราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ก็ทำโดยเปิดเผย การลงคะแนนก็จะรู้ว่าใครลงคะแนนให้ใครเพราะเหตุใด เพราะลงโดยอย่างเปิดเผย.-สำนักข่าวไทย