อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฯ สปสช. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเขต 3 นครสวรรค์

อนุกรรมการกำหนดมาตรฐาน และกำกับคุณภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเขต 3 นครสวรรค์

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา ประธานอนุกรรมการกำกับคุณภาพและมาตรฐานบริการ นำคณะลงพื้นที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ติดตามการดำเนินงานด้านคุณภาพใน 4 เรื่อง คือการให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ป้องกันท้องไม่พร้อม และบริการปฐมภูมิ

สำหรับไตวายเรื้อรัง พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงมีแนวทางให้กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. บูรณาการดูแลผู้ป่วย เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายลง โดยต้องเพิ่มคลินิกชะลอไตเสื่อม หรือมินิ CKD เพื่อให้ความรู้เรื่องโภชนาการ ที่สามารถยืดระยะเวลาการต้องเข้าบำบัดทดแทนไตของผู้ป่วย คือฟอกเลือด หรือล้างไตทางช่องท้อง ออกไปได้อีกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปีขึ้นไป เช่น พื้นที่เขต 3 นี้ มีการทำมินิ CKD หรือคลินิกชะลอไตเสื่อมครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่

ส่วนการคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพื่อทำการรักษาในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะหายขาดได้ พบว่ามีประสิทธิภาพดีมาก เช่นเดียวกับหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดแดนใต้ ที่เริ่มนำร่องเมื่อปี 2559 โดยปีนี้ สปสช.ได้จัดให้การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์บัตรทอง วงเงินกว่า 112 ล้านบาท